(+34) 93 711 87 12       ·       info@industriasbosch.com
Muelles

Molles per a Automoció

Sectors


Muelles para Automoción
Fabriquem tot tipus de molles de compressió, torsió i formes per a la indústria de l'automoció
El sector d'automoció, un dels nostres pilars, utilitza tot tipus de molles, de compressió i torsió, i també peces conformades en infinitat d’aplicacions, molt diverses: manetes, fars, retrovisors, palanques de canvi, etc.

Es tracta d'un sector altament competitiu i en evolució constant en el qual, per mantenir-hi i augmentar la nostra presència, cal oferir un suport al client més enllà del simple aprovisionament de molles.

La participació activa en els processos de disseny i subministrament, entre d'altres, és necessària per poder oferir un servei complet.