(+34) 93 711 87 12       ·       info@industriasbosch.com
Muelles

Molles de compressió

Productes

Rectes Còniques Bicòniques Entallades

Les molles helicoïdals, anomenades habitualment molles de compressió, es caracteritzen per oferir una resistència a la compressió axial. Per realitzar el càlcul de la molla (fer-ne el disseny) es tenen en compte requisits com ara la ubicació, l’esforç o les condicions ambientals i, mitjançant les variables de diàmetre de la molla i del fil o el tipus de material, se’n defineixen les característiques.

Els extrems de les molles de compressió, en funció de les necessitats, poden ser oberts o tancats; també es poden rectificar.

Molles de compressió
Molles de compressió
Molles de compressió
Molles de compressió
Molles de compressió
Molles de compressió
Molles de compressió
Molles de compressió
Molles de compressió